KOMUNIKAT Zawodów Realnej Samoobrony

zawodysamoobronyZAPRASZAMY!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

TERMIN 8 listopada 2015, godz. 9.00, miejsce Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego Nr 2 w Rybniku ul. Grunwaldzka 18

I. Ataki

1. Obrona przed uderzeniem prostym na wysokość głowy.
2. Obrona przed uderzeniem sierpowym na wysokość głowy.
3. Obrona przed przechwytem za nadgarstek z przodu.
4. Obrona przed przechwytem za ubranie z boku.
5. Obrona przed obchwytem tułowia z przodu ręce wolne
6. Obrona przed obchwytem tułowia z tyłu ręce zajęte.
7. Obrona przed kopnięciem prostym na wysokość brzucha
8. Obrona przed duszeniem z boku.( głowa tori pod pachą, uke atakuje od tyłu, obie osoby ustawione w tym samym kierunku)
9. Obrona przed obchwytem tułowia z tyłu ręce wolne.
10. Obrona przed duszeniem przedramieniem z tyłu.

II. Zasady pojedynków

Zawody odbywać się będą na zasadzie pojedynków par tj. w danym pojedynku startują dwie pary. Wygrywa para której technika obrony została wyżej oceniona przez sędziów. Każda para wykonuje cztery wylosowane techniki obrony z dziesięciu. W danym pojedynku pary wykonują te same cztery techniki, ale w innej kolejności. Pierwsza wyczytana para zakłada pasy koloru niebieskiego i rozpoczyna pojedynek, druga para zakłada pasy koloru białego. Dzieci w wieku 6-8 lat wykonują tylko trzy pierwsze techniki obrony. Dzieci w wieku 9-10 przygotowują 5 pierwszych technik z których losowane są 3 techniki. Pojedynki odbywają się chłopak z chłopakiem, dziewczyna z dziewczyną lub pary mieszane chłopak z dziewczyną.

III. Kategorie wiekowe
I kategoria 6-8 lat,
II kategoria 9- 10 lat,
III kategoria 11- 12 lat,
IV kategoria 13- 14 lat,
V kategoria 15- 16 lat,
VI kategoria 17 – 18 lat.

IV. Zasady oceniania

W zawodach oceniana jest przede wszystkim dynamika, realność oraz skuteczność danej techniki. Oceny dokonują trzej sędziowie maty, którzy oceniają daną technikę w skali od 1 do 10 punktów. Pojedynek prowadzi sędzia maty który, mówi jaka będzie wykonywana technika. Techniki oceniają, po wykonaniu całości, trzej sędziowie. Zero punktów można dostać za agresywne lub niebezpieczne wykonanie danej techniki. Dopuszczone są przed ataki jak w duo systemie. W przypadku tej samej ilości punktów losowana jest dodatkowa technika. W walkach finałowych oceny dokonuje pięciu sędziów z czego dwie oceny najwyższa i najniższa zostają odrzucone, a do oceny są brane pod uwagę pozostałe.

V. Przebieg pojedynków

W przypadku dużej ilości par w danej kategorii pojedynki odbywają się systemem pucharowym, natomiast do pięciu par na zasadzie każdy z każdym. W tym przypadku o zajętym miejscu decyduje ilość zdobytych punktów oraz wygranych pojedynków.

VI. Opłaty
Trenerzy danych Klubów dokonują wpłaty startowego. Startowe wynosi 35 zł od osoby, czyli 70 złoty od pary. W przypadku kiedy, dany zawodnik startuje dodatkowo w innej parze dokonuje się dodatkowej opłaty 35 zł. od zawodnika.

VII. Postanowienia końcowe

Organizator zapewnia dla uczestników pamiątkowe dyplomy oraz dla pierwszych trzech par medale. Każdy z zawodników niezależnie od zajętego miejsca dostanie symboliczny upominek. Ponadto dla każdego zawodnika przewidziany jest poczęstunek.
Zawodnik danego klubu może występować maksymalnie w dwóch kategoriach tj. np. chłopak- chłopak, dziewczyna-dziewczyna lub chłopak i dziewczyna (mix). Ponadto w przypadku kiedy zawodnicy są z różnych kategorii wiekowych, zawodnicy startują w wyższej kategorii wiekowej (np. startuje para w wieku 10 i 13-latek, to zawodnicy startują w kategorii 13-14 lat a nie 9-10).
Sędziami na zawodach będą instruktorzy policyjni z zakresu taktyki i techniki interwencji oraz sędziowie Polskiego Związku Ju Jitsu.
Kluby i Stowarzyszenia, które będą chciały rachunki za uiszczenie opłaty startowej, proszone są o zgłoszenie tego faktu przy zgłoszeniu zawodników.
Kluby i Stowarzyszenia proszone są o przesłanie w terminie do 05.11.2015 roku na email: jujitsu@jujitsu.rybnik.pl lub marius.72@o2.pl listy zawodników z danego klubu z podziałem na pary i kategorie wiekowe.

Myślą powyższych zawodów jest zagospodarowaniu dzieciom i młodzieży wolnego czasu oraz wpajania im zasad rywalizacji sportowej. Pokazania im, iż wolny czas można spędzać inaczej niż wysiadywanie przed blokiem – aktywne spędzanie czasu z dala od patologii, a przede wszystkim z dala od narkomanii, pokazanie zasad „ fair- play”, kulturalnego uczestnictwa w imprezach sportowych – kibicowanie. Zawody te maja także na celu skonsolidowanie środowiska sztuk walki w myśl zasady, iż korzenie sportów i sztuk walki są te same dla wszystkich dyscyplin oraz organizowane są pod hasłem „ Razem możemy więcej”. Podczas zawodów zostanie przeprowadzona prelekcja na temat zagrożeń związanych z narkotykami, zasad bezpiecznego kibicowania czy też ogólnie pojętych zagrożeń.
„Prawdziwymi zwycięzcami są ci, którzy zwyciężają w pojedynkach dnia codziennego.”
„Większość ludzi obawia się ataku kogoś większego, albo silniejszego od nas. Jeśli pozwolisz sobie być zastraszonym i pełnym obaw, wtedy twój oponent zyska jeszcze więcej energii. Jeżeli jednak Twoje nastawienie jest takie, że bez względu jak silny i potężny jest atakujący, to wtedy jesteś lepiej przygotowany, ponieważ trenowałeś i masz wiedzę, której on nie posiada.”
Carlos Machado

opracował: Mariusz Wowra
wykonał: Mariusz Wowra

z poważaniem:
Prezes
Rybnickiego Klubu Ju Jitsu Sportowego
mgr Mariusz Wowra