KOMUNIKAT ZAWODÓW VII OTWARTYCH MISTRZOSTW ŚLĄSKA W JU JITSU – OTWARTY TURNIEJ KWALIFIKACYJNY

ZAPRASZAMY 14.05.2016 r. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Zawody dotowane przez Miasto RYBNIK
KOMUNIKAT ZAWODÓW
VII OTWARTYCH MISTRZOSTW ŚLĄSKA W JU JITSU
– OTWARTY TURNIEJ KWALIFIKACYJNY
W ODMIANACH
FIGHTING SYSTEM I NE WAZA (BJJ)
Junior , Senior

Zawody pod patronatem Polskiego Związku Ju JItsu oraz Śląskiego Związku Ju Jitsu

Organizator: RYBNICKI KLUB JU JITSU SPORTOWEGO

Termin: 14 maja 2016 r.

Miejsce: Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego Nr 2 w Rybniku , 44-200 Rybnik ul. Grunwaldzka 18

Cele: Rozwój dyscypliny ju jitsu w Polsce

Odmiany walki:
System Fighting ( przepisy PZJJ)
Ne Waza ( BJJ)- przepisy PZJJ

Kategorie wagowe:

JUNIOR:

Mężczyźni:- 46 kg, -50 kg, -55 kg, -60 kg, -66 kg,-73 kg,-81 kg, +81 kg

Kobiety:- 40 kg, -44 kg, -48 kg, -52 kg, -57 kg,-63 kg,-70 kg, + 70 kg

SENIOR:

Mężczyźni: – 56 kg,- 62 kg, -69 kg, -77 kg, -85 kg, -94 kg, + 94 kg

Kobiety: – 49 kg, – 55 kg, -62 kg, -70 kg, + 70 kg

Zawodnicy i zawodniczki 14 letnie mogą startować z juniorami tylko za pisemną zgodą rodziców
W seniorach mogą startować zawodnicy 18, 19, 20 latkowie za zgodą Trenera poszczególnego Klubu
Zawodnicy poszczególnych kategorii mogą startować w dwóch odmianach Fighting System- Walka Sportowa i Ne Waza (BJJ)
W walce Ne Waza
Rozegrane zostaną następujące kategorie:
– junior: bez podziału na pasy
– kobiety: bez podziału na pasy
– senior: białe pasy ( osoby z krótkim stażem treningowym), kolorowe pasy
W przypadku małej ilości zawodników kategorie białych i kolorowych pasów zastaną połączone
Ważne!!!!
Zawodnicy posiadający niebieskie, brązowe i czarne pasy w dyscyplinach chwytanych
(Judo, Jiu-Jitsu, Sambo, Zapasy) muszą startować w kategorii kolorowych pasów . Zawodnicy posiadający stopnie zielone pasy i niżej startują w białych pasach.
Powyższe zawody ze względu na małą ilość zawodów rankingowych, są traktowane jako OTK i brane są do rankingu zawodników Kadry Narodowej w kategoriach senior, junior.

Program zawodów:
godz.: 7.00 – 9.00 zgłoszenie zawodników, waga,
godz.: 9.00 -9.45 rozpisanie walk,
godz.:10.00 oficjalne otwarcie Zawodów
godz.:10 15 rozpoczęcie pojedynków w poszczególnych systemach walki
godz.: 15.00- 16.00 pojedynki finałowe w poszczególnych kategoriach wiekowych i wagowych.
godz.: 17.00 rozdanie dyplomów i medali, zakończenie zawodów.
Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany godziny oficjalnego otwarcia zawodów.
Trenerzy poszczególnych grup uiszczają startowe przy zgłaszaniu zawodników w kwocie 40 zł od osoby, osoby zrzeszone w PZJJ i ŚZJJ
Zawodnicy nie zrzeszeni w PZJJ oraz ŚZJJ opłata startowa 50 zł W przypadku kiedy zawodnik startuje w dwóch odmianach walki opłata wynosi 70 zł.

Wymagane są aktualne badania lekarskie !!!!!!!! Osoby, które nie będą posiadać aktualnych badań lekarskich nie zostaną dopuszczone do zawodów.
Ważenie bez kimon.
Za pierwsze miejsca w poszczególnych kategoriach wagowych nagrody rzeczowe!!!

PROSIMY ZGŁOSIĆ ILOŚĆ ZAWODNIKÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W ZAWODACH Z PODZIAŁEM NA WIEK, ODMIANĘ WALKI I KATEGORIĘ WAGOWĄ Z POSZCZEGÓLNYCH KLUBÓW DO 12.05. 2016 r.!!!!!!
WAŻENIE WERYFIKACYJNE NASTĄPI W DNIU ZAWODÓW.
WPŁAT DOKONUJĄ KIEROWNICY EKIP W DNIU ZAWODÓW W SEKRETARIACIE.
W dniu zawodów startowe 80 zł !!!!!!

Zgłoszenia zawodników odbywa się na panelu rejestracyjnym: http://szjj.pl/rejestracja/index.php ( strona Ślaskiego Związku Ju Jitsu

Dla zwycięzców poszczególnych kategorii wagowych pamiątkowe koszulki!!!!
Przewiduje się stworzenie kategorii Open Men i Women w kategorii Ne Waza dla zwycięzców nagroda finansowa!!!!

Ewentualne pytania prosimy kierować na adres: jujitsu@jujitsu.rybnik.pl
Informacje na temat zawodów można uzyskać także pod numerem tel 661 920 440 , 661 920 440 oraz na stronie internetowej
www.jujitsu.rybnik.pl. Facebook klubowy Rybnickiego Klubu Ju Jitsu Sportowego

Zakwaterowanie:
Poniżej podajemy hotele mieszczące się na terenie miasta Rybnika:
Hotel Olecki Rybnik ul. Małachowskiego 130 tel: 32 42 20136
Hotel Politański Rybnik ul. Sosnowa 5 tel: 32 42 232 80

z pozdrowieniem sportowym.
Prezes
Rybnickiego Klubu Ju Jitsu Sportowego
mgr Mariusz Wowra