Pokaz Ju Jitsu

pokaz2Pokaz ju jitsu w Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego Nr 2 w Rybniku na zakończenie roku szkolnego.