Polska Liga Ju Jitsu Dzieci i Młodzieży w Rybniku

Serdecznie zapraszamy!!

KOMUNIKAT ZAWODÓW
Polska Liga Ju Jitsu Dzieci i Młodzieży oraz zawodów towarzyszących Otwartych Mistrzostw Śląska U 15 Ne waza Gi i No Gi

Organizator: RYBNICKI KLUB JU JITSU SPORTOWEGO

Termin: 17 czerwca 2018 r.

Miejsce: Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego Nr 2 w Rybniku , 44-200 Rybnik ul. Grunwaldzka 18

Cele: Rozwój dyscypliny ju jitsu w Polsce

Odmiany walki:
Ne Waza

Program zawodów:
7:30 – 8:30 – weryfikacja zawodników
9:30 – omówienie przepisów
10:00 – rozpoczęcie zawodów

Warunki uczestnictwa:
Zawody zostaną rozegrane według przepisów PZJJ (JJIF, JJEU) w formule GI (kimona) oraz NO GI (bez kimon).
W turnieju U8, U10 i U12 zabronione jest stosowanie wszelkich technik kończących.
Ważenie zawodników – ważenie zawodników odbywa się bez kimon. Do ważenia zawodnik musi być ubrany w strój dwuczęściowy to jest: spodenki lub slipki oraz koszulkę (rashguard, top) etc.
Zawodnik musi być zgłoszony wstępnie do zawodów zgodnie z niniejszym regulaminem.

Każdy zawodnik przed zawodami musi zostać zweryfikowany, czyli:
• Przejść pozytywnie przegląd medyczny i higieniczny
• Zostać zważony – waga bez kimona
• Zostać rozlosowany i przypisany do drabinki turniejowej

Wszyscy zawodnicy muszą posiadać:
• Badania sportowo-lekarskie (lekarz sportowy) lub jednorazową zgodę lekarza na udział w zawodach.
• Dokument tożsamości
• Ubezpieczenie NNW indywidualne lub klubowe.
• Dla niepełnoletnich – pisemną zgodę rodziców bądź opiekuna prawnego na start w zawodach do pobrania ze strony jujitsu.pl.

Kategorie wiekowe i wagowe Polskiej Ligi Ju-Jitsu Dzieci i Młodzieży
Dzieci U8 (6-7 lat w danym roku):
Chłopcy i dziewczęta razem:
-14kg, -16kg, -18kg, -20kg, -22kg, -24kg, -26kg, -28kg, -30kg, -32kg, -34kg

Dzieci U10 (8-9 lat w danym roku):
Dziewczynki: -20 kg, – 22 kg, – 25 kg, – 28 kg, -32 kg, -36 kg, -40 kg, +40 kg
Chłopcy: -21 kg, -24 kg, -27 kg, -30 kg, -34 kg, -38 kg, -42 kg, +42 kg

Dzieci U12 (10-11 lat w danym roku):
Dziewczęta: -22 kg, -25 kg, -28 kg, -32 kg, -36 kg, -40 kg, -44 kg, -48 kg, + 48 kg
Chłopcy: -24 kg, -27 kg, -30 kg, -34 kg, -38 kg, -42 kg, -46 kg, -50 kg, +50 kg

Turniej towarzyszący do Otwartych Mistrzostw Sląska Ne Waza U15 Gi i No Gi- kategorie wiekowe i wagowe:

U15 (12-13-14 lat w danym roku)
Dziewczęta: -32 kg, -36 kg, -40 kg, -44 kg, -48 kg, -52 kg, -57 kg, -63 kg, +63 kg
Chłopcy: -34 kg, -37 kg, -41 kg, -45 kg, -50 kg, -55 kg, -60 kg, -66 kg, +66 kg

Kategorie wagowe zgodne z przepisami PZJJ : http://jujitsu.pl/Kategorie-wiekowe-i-wagowe_03_05_2017.p

Organizator zastrzega sobie prawo do możliwości łączenia kategorii.

Organizator po opłaceniu startowego, zapewnia udział zawodnikowi w turnieju, lecz nie musi zapewnić mu przeciwnika.

Organizator nie odpowiada również za żadne inne problemy i roszczenia ze strony zawodników nie objęte w regulaminie, które mogą pojawić się w trakcie zawodów.

System klasyfikacji kategorii:
Do trzech zawodników system „każdy z każdym”, powyżej trzech zawodników – system francuski.

Wykaz technik zabronionych:
http://jujitsu.pl/…/techniki_zabronione_ju_jitsu_ne-waza.pdf

Czasy walki:
Dzieci do 11 roku – 2 min
U15 – czasy zgodne z PZJJ

Weryfikacja i ważenie zawodników:
W trakcie weryfikacji i ważenia należy przedstawić wymagane dokumenty.
Ważenie zawodników – ważenie zawodników odbywa się bez kimon.
Ważenie zawodników walczących w dniu 17 czerwca w godz 7:30 – 8:30

Nagrody:
Wszyscy uczestnicy turnieju (zawodnicy ) dostają dyplom oraz medal w następującym systemie:
• 1 miejsce medal i dyplom
• 2 miejsce medal i dyplom
• 3 miejsce medal i dyplom

Koszty:
Koszty organizacyjne pokrywają organizatorzy.
Koszty sędziowskie pokrywają organizatorzy.
Koszty regulaminowych nagród pokrywają organizatorzy.
Koszty przejazdu, ubezpieczenia, wyżywienia i zakwaterowania pokrywają zainteresowane kluby lub zawodnicy.

Opłata startowa Polskiej Ligi Ju-Jitsu Dzieci i Młodzieży
– 40 zł za start w jednej konkurencji (gi lub no gi)
– 50 zł za start w dwóch konkurencjach (gi + no gi)
Opłata startowa w zawodach Otwartych Mistrzostw Śląska U 15
– 40 zł za start w jednej konkurencji (gi lub no gi)
– 60 zł za start w dwóch konkurencjach (gi + no gi)

Opłatę startową należy uiścić do dnia 17.06.2018 WPŁAT DOKONUJĄ KIEROWNICY EKIP W DNIU ZAWODÓW W SEKRETARIACIE.

Zwrot opłaty startowej następuje tylko i wyłącznie w sytuacji odwołania zawodów.

Zgłoszenia:
Zgłoszeń należy dokonać wyłącznie przez panele zgłoszeniowe:
Polska Liga Ju-Jitsu Dzieci i Młodzieży http://rejestracja.szjj.pl/
do dnia 14.06.2018 roku do godziny 22:00 .
Wszelkie pytania odnośnie rejestracji prosimy kierować do Wojciecha Zielińskiego tel. 516 215 168

Regulamin obiektu:
Wejście na teren maty tylko dla zawodników, trenerów, kierowników drużyn, składu sędziowskiego, obsługi (obowiązuje obuwie zmienne) – rodziców i gości zawodników oraz kibiców zapraszamy na trybuny.
Posiłki można spożywać tylko w miejscu do tego wyznaczonym – jest specjalnie przygotowane miejsce.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione, zgubione, skradzione lub zniszczone rzeczy, będące własnością zawodników i wszystkich osób znajdujących się na terenie hali.
Postanowienia końcowe:

Zgłoszenie musi być przesłane w wyznaczonym terminie.
Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność .
Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu NW.
W przypadku, gdy zawodnik jest sam w kategorii, musi on przejść pełny proces weryfikacyjny.
Opłacenie uczestnictwa (tj opłaty startowej ) jest równoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu.
Wszelkie kwestie sporne rozstrzyga według swoich kompetencji sędzia główny zawodów, kierownik zawodów lub organizator zawodów.

Wszelkie pytania odnośnie rejestracji prosimy kierować do Wojciecha Zielińskiego tel. 516 215 168

Ewentualne pytania dotyczące zawodów prosimy kierować na adres: jujitsu@jujitsu.rybnik.pl
Informacje na temat zawodów można uzyskać także pod numerem tel 667 400 669 , 661 920 440 oraz na stronie internetowej
www.jujitsu.rybnik.pl. Facebook klubowy Rybnickiego Klubu Ju Jitsu Sportowego

Zakwaterowanie:
Poniżej podajemy hotele mieszczące się na terenie miasta Rybnika:
Hotel Olecki Rybnik ul. Małachowskiego 130 tel: 32 42 20136
Hotel Politański Rybnik ul. Sosnowa 5 tel: 32 42 232 80

z pozdrowieniem sportowym.
Prezes
Rybnickiego Klubu Ju Jitsu Sportowego
mgr Mariusz Wowra