Ranking światowy młodzieżowców

rankingKuba Urbański na 13 miejscu w Rankingu Światowym Młodzieżowców.