Sport?Tak!!!Alkohol?Nie!!! VI edycja

Program dotowany przez Miasto Rybnik
Serdecznie zapraszamy dzieci w wieku od 7 do 12 lat ,których nie stać na wyjazd w czasie ferii zimowych na zajęcia do Rybnickiego Klubu Ju Jitsu Sportowego powyższy program jest realizowany w ramach priorytetu Ograniczenie Zjawiska Picia Alkoholu przez dzieci i młodzież. Podczas zajęć odbywać się będzie szereg zajęć profilaktycznych i edukacyjnych. Ferie organizowane są w siedzibie RKJJS w terminie od 2 lutego do 6 lutego. Telefon kontaktowy 667 400 669. Partnerem w realizacji powyższego programu jest Komenda Miejska Policji w Rybniku. Ilość miejsc ograniczona!!!