Zaczynamy zajęcia w SP 34

Od wtorku zaczynamy zajęcia w SP 34
Godz 16 30 grupa ju jitsu Kids
Pozostałe grupy tak jak w roku ubiegłym.. Za chwilę harmonogram zajęć