Klasa Sportowa

 

Rybnicki Klub Ju Jitsu Sportowego w porozumieniu z Zespołem Szkół Sportowych w Rybniku od kilku lat prowadzi klasę sportową o profilu Ju Jitsu Sportowego.

  • Do klasy sportowej  mogą uczęszczać zarówno chłopcy jak i dziewczęta.
  • Wymiar godzin zajęć sportowych w klasie sportowej wynosi 10 godz. tygodniowo. W ramach tych godzin realizowane są obowiązkowe zajęcia wychowania fizycznego (4godz.), przewidziane w ramowym planie nauczania dla gimnazjum i równolegle program szkolenia sportowego Ju Jitsu (6godz.).
  • Zajęcia odbywają się w Zespole Szkół Sportowych  na sali wyłożonej matami-tatami  oraz w naszej sali klubowej, do dyspozycji mamy również siłownię, salę gimnastyczną oraz nowo wybudowaną halę sportową .
  • Trenerem klasy sportowej jest mgr Rafał Wygonowski, absolwent Uniwersytetu Ślaskiego w  zakresie resocjalizacji, ukończył studia podyplomowe z  wychowania fizycznego na Politechnice Opolskiej .Instruktor Ju Jitsu, rekreacji ruchowej i samoobrony. Sędzia Związkowy Polskiego Związku Ju Jitsu .Posiadacz czarnego pasa ju jitsu w stopniu 2 Dan  nadany przez Polski Związek Ju Jitsu oraz purpurowego pas BJJ. Sztukami i sportami walk zajmuje się od ponad 25 lat . Pełni funkcję Wice Prezesa do spraw Organizacyjnych Rybnickiego Klubu Ju Jitsu Sportowego.
  • Dodatkowo Rybnicki Klub Ju Jitsu Sportowego zapewnia  :

organizację i dofinansowanie do obozów rekreacyjno-sportowych
nagrody dla najlepszych sportowców w postaci Nagrody Prezydenta Miasta Rybnik
udział w zawodach sportowych w barwach naszego klubu oraz reprezentacji Śląska i reprezentacji Polski
dodatkowe treningi pozaszkolne
możliwość zdawania na stopnie szkoleniowe (pasy)

Współczesne Ju Jitsu jest niezwykle dynamicznie rozwijającą się dyscypliną sportową.
Uczniowie naszych klas sportowych odnoszą  sukcesy na arenach wojewódzkich, ogólnopolskich i międzynarodowych. Zdobyli  wielokrotnie tytuły Mistrza Śląska i Polski. Dużym sukcesem było zdobycie V miejsce na Pucharze Świata Kadetów w Ju Jitsu Rumunia Bukareszt 2014 przez ucznia naszej klasy sportowej.

Trening Ju Jitsu jest dla młodzieży właściwym systemem wychowania fizycznego, sportem który najlepiej przygotowuje do życia. Pozwala młodzieży nie tylko odkryć i rozwijać własne możliwości ale także osiągnąć skuteczność w działaniu. Ju Jitsu rozwija szybkość, zwinność, wytrzymałość i siłę a także spostrzegawczość, opanowanie, odwagę, odporność, koncentrację i wytrwałość. Jego wpływ wychowawczy jest niezaprzeczalny.
Systematyczny trening  poprawia ogólne samopoczucie, kształtuje nie tylko siłę fizyczną ciała ale również wzmacnia odporność psychiczną.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO KLASY SPORTOWEJ JU JITSU W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 10 W ZSS W RYBNIKU, WIĘCEJ INFORMACJI POD TEL.608 048 131