Historia

Rybnicka Sekcja Ju-jitsu sportowego powstała w 2002 roku jako sekcja Klubu Shogun Mysłowice. Głównym Trenerem i założycielem sekcji był Mariusz Wowra.

Początki sekcji były trudne, brakowało nam sali z matami. Uczniowie sekcji uczyli się rzutów na paru materacach korzystając z sali Komendy Miejskiej Policji w Rybniku. Nie zniechęcało to ich jednak do pogłębiania tajników tego sportu walki.

Dopiero po wynajęciu sali w Szkole Podstawowej nr 34 zaczęły się prawdzie treningi z Ju Jitsu sportowego na profesjonalnej tatami co w krótkim czasie zaowocowało osiągniętymi sukcesami na arenie sportowej.

Z czasem zespół zapaleńców zaczął zrzeszać coraz większą liczbę ludzi i tak w 2007 roku Rybnicka Sekcja Ju Jitsu przerodziła się w samodzielny RYBNICKI KLUB JU JITSU SPORTOWEGO (RKJJS) , który działa jako stowarzyszenie kultury fizycznej.

Osoby, które przyczyniły się do powstania Rybnickiego Klubu Ju Jitsu Sportowego to : Mariusz Wowra ( założyciel sekcji ju jitsu w Rybniku) , Dorota Kowalczyk, Rafał Wygonowski, Marek Wróbel i Jacek Kuśmirak Brudnicki.