Judo

Judo jest sportem pochodzenia japońskiego. Celem twórcy Judo Jigoro Kano było stworzenie sportowej sztuki walki eliminując uderzenia, kopnięcia i bloki.Wyodrębnił on z ju-jitsu i ulepszył rzuty, trzymania i duszenia nadając im nową formę. Nazwę JUDO można tłumaczyć jako „drogę do zwinności” lub „drogę ustępowania”.

Współczesne judo to głównie dyscyplina sportowa, która zyskała sobie miejsce pośród dyscyplin olimpijskich, jest sportem ściśle ograniczonym przepisami.
Technikę judo dzielimy głównie na rzuty i chwyty:

– technika rzutów, stosowana wówczas, gdy przeciwnik traci równowagę, lub jest z niej wytrącony. Rzut wykonywany jest przeważnie przez zastawienie drogi (po której dąży przeciwnik próbując utrzymywać równowagę) nogą, biodrami, stopą itd. tak,aby przez dalsze wychylenie rękami doprowadzić go do upadku na plecy. W grupie tej występują również kontrataki oraz połączenia dwu- lub więcej pojedynczych rzutów – tzw. kombinacje.
-technika obezwładnień – dzieli się na trzy podgrupy: trzymania, dźwignie i duszenia . Trzymania – polegają na utrzymaniu przeciwnika na plecach na macie, tak aby można było całkowicie kontrolować jego ruchy. Dźwignie – w walce sportowej dozwolone jest stosowanie dźwigni (tj. wyłamywania i wykręcania) jedynie na staw łokciowy. Doprowadzenie do sytuacji, która w samoobronie pozwoliłaby na unieszkodliwienie przeciwnika, daje wygraną w walce sportowej. Duszenia – tj. nacisk krawędzią przedramienia lub kołnierzem judogi na krtań lub tętnicę szyjną.

Trening judo opiera się na trenowaniu padów, rzutów, dźwigni i duszeń oraz na randori (walki treningowej).Techniki ćwiczone są na bazie wielkiej ilości powtórzeń,co powoduje wyrabianie siły,szybkości i koordynacji a także kondycji.

Dla osób, dla których rywalizacja nie jest najważniejsza,zachęcamy do rekreacyjnego uprawiania judo. Jako forma rekreacji to znakomity sposób na podniesienie swojej sprawności.

W JUDO NIE SIŁA I CIĘŻAR, A SZYBKOŚĆ I ZRĘCZNOŚĆ SĄ CZYNNIKAMI DECYDUJĄCYMI W DZIAŁANIU. ZAPRASZAMY WSZYSTKICH!