Ogólnopolska Liga Dzieci i Młodzieży luty 2020

Ogólnopolska Liga Dzieci i Młodzieży, wynik zaowdników Rybnickiego Klubu Ju Jitsu Sportowego :
U12
Janek Trubas 3 m fighting – 36kg
Oliwia Rąpała 1 m fighting bez i pierwszej fazy oraz 1 miejsce ne waza – 48kg
Agata Wieczorek 1 m fighting oraz 2 miejsce ne waza – 36kg
U14
Agnieszka Kapol Im fighting oraz 2 miejsce ne waza-48kg