Opłaty za zajęcia od 1 września 2022

Przypominamy, że od 1 września 2022 roku obowiązują następujące miesięczne opłaty za zajęcia :

Dzieci, i młodzież ucząca się – 100 zł ( drugie dziecko 50 zł, trzecie dziecko 50 zł, czwarta osoba 0 .)

Dorośli : 120 zł.

Ju Jitsu Kids : 80 zł.

Samoobrona Kobiet : 100 zł.

Jednorazowe wejście : 30 zł.