Szkolenie w Klubie Goshin Do

seminariumTrener Mariusz Wowra na zaproszenie Ryszarda Bochm przeprowadził kolejne szkolenie w klubie Goshin Do,z zakresu ju jitsu sportowego Ne Waza. Szkolenie przebiegało w miłej i sportowej atmosferze.