Trener Mariusz Wowra w Rybnickiej Radzie Sportu

Prezydent miasta Rybnika Piotr Kuczera powołał w drodze zarządzenia Rybnicką Radę Sportu. Jej zadaniem będzie opiniowanie przedsięwzięć związanych z szeroko rozumianym rozwojem kultury fizycznej w mieście.W składzie rady znalazł się trener naszego klubu Mariusz Wowra.
Gratulujemy!
czytaj więcej