Zajęcia w SP 34 w tym tygodniu zgodnie z grafikiem.